Retourbeleid

In het kader van de wet ‘Kopen op afstand’ inzake retourbeleid heeft u na het doen van aankopen bij Veltec het recht op een afkoelingsperiode. Met andere woorden, bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien (14) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.

Behandeling

Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product niet uitpakken of gebruiken om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Veltec retourneren, conform de door Veltec verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Retourneren

De Klant heeft het recht de geleverde zaken binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Veltec mits:
a. Retourneren is op kosten van de klant, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Veltec.
b. De Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket -en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Veltec het in ontvangst heeft genomen.
c. LET OP !! De gereconditioneerde Kirby stofzuigers kunnen niet worden teruggenomen!!)
Dit omdat deze op opdracht van de koper worden gereconditioneerd. Er worden hier arbeidsuren ingestoken en speciaal hiervoor nieuwe motoronderdelen aangekocht die vervolgens in de bestelde Kirby stofzuiger worden gemonteerd. Eenmaal gemonteerd kunnen deze producten niet meer gedemonteerd worden. Dit is een volledig uitgevoerde dienst, waarvoor geldt dat je voor het plaatsen van je bestelling expliciet akkoord bent gegaan met het starten van de dienst alsmede het feit dat deze na volledige uitvoering van de overeenkomst niet ontbonden kan worden.
d. De geleverde producten in de originele en onbeschadigde verpakking zitten. (originele verpakkingen die geopend zijn kunnen niet worden teruggenomen!)
De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is.

Retouradres
Veltec Kirby Specialist, Wanraaij 29 M, 6673 DM, ANDELST

Retourbeleid

Veltec is al ruim 20 jaar leverancier van Kirby stofzuigers.En is uw vertrouwde Kirby service specialist. Voor reparaties. En onderhoud aan uw Kirby stofzuiger.